Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Čajkovského ulica a Námestie slobody, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (expedovaný v náhradnom termíne)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.