Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku k.ú. Ružinov, parc.č. 670/1 spoločnosti BERGAMON, a.s. so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.