Bod č. 2

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29.júna 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.