Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 24.01.2007

  • 24. januára 2007