Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 23.03.2004

  • 23. marca 2004