Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 22.03.2005

  • 22. marca 2005