Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 21.06.2005

  • 21. júna 2005