Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 21.01.2003

  • 21. januára 2003