Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.04.2004

  • 20. apríla 2004