Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.02.2008

  • 20. februára 2008