Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 19.09.2007

  • 19. septembra 2007