Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 18.06.2008

  • 18. júna 2008