Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 18.04.2006

  • 18. apríla 2006