Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 18.01.2005

  • 18. januára 2005