Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 17.10.2007

  • 17. októbra 2007