Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 17.01.2006

  • 17. januára 2006