BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.21795/2, parc.č. 21793/1, parc.č. 21793/2, k.ú. Nivy, parc.č. 9193/501, parc.č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.