Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 16.05.2007

  • 16. mája 2007