Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 16.04.2008

  • 16. apríla 2008