Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 16.03.2004

  • 16. marca 2004