BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 22

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013 a uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 338/2015 zo dňa 09.12.2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18.12.2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.