BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 343, 345, 346 pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.