Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 15.10.2008

  • 15. októbra 2008