BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 19

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 432/9,10,11 a v k.ú. Petržalka, parc.č. 2026/2, 3 v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.