BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21739/1, parc.č. 21739/20 a parc.č. 21739/31 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2981/72 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.