Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 14.12.2004

  • 14. decembra 2004