Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 14.11.2007

  • 14. novembra 2007