Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 14.09.2004

  • 14. septembra 2004