Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 14.05.2008

  • 14. mája 2008