BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/4, Ivanovi Grambličkovi, Ing. Dionýzovi Machciníkovi, Rudolfovi Machciníkovi, Romanovi Nagyovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.