Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 14.02.2007

  • 14. februára 2007