Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.09.2005

  • 13. septembra 2005