BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkúpneho práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.7585 vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.