BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č.906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Spoločnosti Folk Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.