BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 1607/203, Kadnárová ulica, spoločnosti KO & KA spol. s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.