Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.05.2003

  • 13. mája 2003