BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.