BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 21818/1, parc.č. 21817, parc.č. 21844/2 a parc.č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.