BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21586/35, Drotárska cesta . Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.