Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.01.2004

  • 13. januára 2004