Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.10.2004

  • 12. októbra 2004