Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.09.2006

  • 12. septembra 2006