BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, do výlučného vlastníctva spoločnosti DEVELOMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.