Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.04.2005

  • 12. apríla 2005