Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.02.2003

  • 12. februára 2003