Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 11.10.2005

  • 11. októbra 2005