Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 11.05.2004

  • 11. mája 2004