Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.12.2008

  • 10. decembra 2008