Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.09.2008

  • 10. septembra 2008