BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 21

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbám SO 9102, 9103, 9104, 9501 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2761, v prospech spoločnosti Bory Home s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.